A

Abrazo
Omfamning, kram (här: tangofattning). Variera mellan öppen och tät abrazo.

Adelante
Framåt.

Adorno
Utsmyckning (här: tex se lapiz)

Atras
Bakåt.

Americana
När dansparet, placerade sida vid sida, tar ett gemensamt framåtsteg.

B

Bailar
Att dansa.

Balanceo
Avbrutet sidsteg. Se även vaiven.

Bandoneon
En portabel orgel (tysk uppfinning) som är typisk för tangomusiken. Förväxlas ibland med dragspel pga av deras snarlika utseende.

Barrida
Förflyttning fot mot fot av båda dansarnas fria ben. Ger en illusion av att den ena parten föser den andra partens fot över golvet.

Boleo
En rörelse (benspark) med det fria benet som följer av ett avbrutet steg eller en avbruten pivot.

Boleos
Kan vara höga eller låga. Kan även göras av föraren.

C

Cabeceo
Att bjuda upp med ögonkontakt från båda parter.

Cadena
Kedja. En sekvens där båda omväxlande gör samma steg, ihopflätade till en kedja.

Caida
Tackling.

Calesita
Karusell. Följaren står stilla på en fot, medan föraren dansar runt följaren så att följaren roterar runt sin egen axel.

Caminata
Promenad. För många är det grunden i tango. Skenbart enkelt men bland det svåraste att lära sig.

Caminar
Att gå.

Candombe
En dans med afrikanskt ursprung som utvecklades av slavarna i Buenos Aires. Stilen inspirerade utvecklandet av dansen milonga.

Canyengue
Äldre tangostil, som man tror den dansades på 1920-30-talet. Rekonstruerades 1996. Kallas även tango orillero.

Colgada
Paret lutar/hänger ut från varandra ( \/ ) och balanserar varandras vikt från en gemensam punkt. Motsatsen till volcada.

Compás
Takt.

Corte
Stopp, att avbryta en rörelse.

Cortina
Ridå. En kort musiksnutt som bryter de olika musikavsnitten (tandas) på en milonga.

Cruzada
Från cruzar = korsa. När den ena partnern bytt fot så att båda dansar på höger samtidigt och vänster samtidigt. (Jfr parallellt då ena partnern går på höger går den andra på vänster fot).

Cuadrado
Fyrkant.

Cucharita
Den lilla skeden, här: föraren lyfter följarens fot och för den till ett kors.

Cunita
Vagga, här: att röra sig fram-och-tillbaka på stället när det inte finns tillräcklig med plats.

D

Dissociering, dissociation
Vridning i kroppen där överkroppen vrids (dissocieras) bort från höftens och fötternas riktning.

Doble tiempo
Dubbelt tempo; när man tar steg i dubbla tempot, se även traspié.

E

Enlace
Fläta, här: fläta ihop benen.

Enrosque
Skruv. En dekoration som mannen utför under en giro. Medan kvinnan utför sin molinete, pivoterar mannen på ena benet och hakar fast det andra benet bakom det på vilken han pivoterar.

Entrada
En mindre djup variant av sacada.

F

Firuletes
Små runda rörelser runt fötterna, liten boleo, dekoration.

G

Gancho
Krokande benspark. När den ena partnern krokar sitt ben om den andras. Kan utföras av både följare och förare.

Giro
Sväng. Steg där följaren rör sig på en cirkel runt föraren, antingen i halvgiro eller helgiro, alternativt båda rör sig tillsammans runt det gemensamma centret. Kvinnans steg kallas molinete. Standarder: Framåtgiro: Fram, sidan, bak – sidan – fram. Bakåtgiro: Bak – sidan – fram.

Golden age of tango
Benämning för tangons guldålder från ca. 1935.

Guardia Vieja
Benämning för den äldre tangomusiken från ca. 1895 till ca. 1935.

H

Habanera
Afro-kubansk rytm (och dans) som inspirerade utvecklingen av tangon.

K

Kontraposition
Kroppens naturliga pendelrörelse under promenad (mild form av catwalk).

Kors
Steg som innebär att man korsar det ena benet framför eller bakom det andra.

Korsat system
När föraren och följaren står/går på motsatta ben, dvs båda samtidigt sätter ner antingen höger fötter eller vänster fötter. Motsatsen till ”Parallellt system”.

L

Lapiz
Penna, här: när man ritar med tåspetsen i golvet. Äldre beteckning: rulo.

Latigo
Ryck.

Levantada
Lyft.

Lunfardo
Spansk-italiensk slang som talades i Buenos Aires fattigkvarter och som används flitigt i tangomusiken. Ett exempel på lunfardo är ordet ”Gotan” där den sista stavelsen har flyttas fram till början av ordet, dvs egentligen tango.

M

Media luna
Halvmåne, här: halvgiro.

Media vuelta
Halv snurr.

Medio ocho
Halv ocho. Se ocho för ytterligare förklaring.

Milonga
Ordet har 3 betydelser.
1) danstillfälle med fokus på socialdans.
2) typ av tangomusik av snabbare och lättsammare karaktär, som spelas på alla milongor.
3) typ av tangodansstil av mer lekfull karaktär som dansas till milonga-musiken.

Milonguero/milonguera
Benämning på, ofta äldre, person som dansat tango länge och mycket. Person som ofta syns på milongor.

Molinete
Väderkvarn, här: den serie om fyra steg som kvinnan utför i en giro: framåtsteg, sidsteg, bakåtsteg, sidsteg, och så vidare.

Mordida
Bett, här: när ena partnerns fot är inklämd mellan den andra partnerns två fötter. Kallas ibland ”sandwich”, dock ej i Argentina.

O

Ocho
Åtta, här: en stegsekvens. I klassisk mening en figur bestående av pivot – steg – pivot – steg, som bildar mönstret av en åtta. Beroende på om man tar framåtsteg eller bakåtsteg efter pivoten kallas den framåtocho eller bakåtocho. En av de vanligaste figurerna i tango. 
Ocho adelante: framåtocho.
Ocho atrás: bakåtocho.
Ocho cortado: avbruten ocho som avslutas i ett framåtkors. Kallas ibland ocho milonguero eftersom den dansas på mycket liten yta.

Orquesta típica
Typisk orkester. Den vanligaste sättningen i en traditionell tangoorkester på 1930-50-talet, med två-tre bandoneóner, två-tre violiner, bas, piano.

P

Parada
Blockering. När föraren placerar sin fot vid följarens för att sakta in/pausa dansen.

Parallellt system
När dansparet rör sig med parallella ben, dvs motsvarande att röra sig i passgång.

Pista
Dansgolv.

Planeo
Segelflygning, här: en utsmyckning. En pivot med det fria benet utsträckt.

Pivot
Vridning/riktningsändring av fot och höft, runt sin egen axel. Sker oberoende av överkroppens riktning. Kan liknas med en piruette.

Postura
Hållning.

Práctica
Praktika, tangoträning, övningsdans. Socialdanstillfälle med fokus på träning, dvs det är tillåtet att stanna/prata/öva på dansgolvet. (På svenska: praktika.)

Praktilonga
Ett mellanting mellan en övningsdans och en socialdans, där dansarna själva kommer överens om de vill stanna/prata/öva på dansgolvet eller bara dansa som på en milonga. Tango BeGeer håller praktilonga varannan tisdag under terminstid.

Projicering
Sträckning av det fria benet utan att kroppens tyngdpunkt förflyttas, sker innan steget tas och som en del av stegets initiering.

Q

Quebrada
Att luta följaren.

R

Rebote/ångrasteg
Ångrarörelse/tillbakarörelse tex från pivot eller steg.

Recule
Mellansteg bakåt.

S

Sacada
När den ena parten tar över den andras plats, genom att kliva in mellan dennes fötter.

Salida
Utgång. Stegsekvens, som ofta börjar med att föraren går rakt åt vänster och följaren åt höger. Många dansare använder varianter av salida som grundsteg i tango.

Salida cruzada
Salidavariant med kors, mannen gör fotbyte efter två steg

Salida sin cruce
Salida utan kors

Sandwiche
Ena partnerns fot är inklämd mellan den andra partnerns två fötter. Kallas i Argentina mordida.

Sentada
Följaren sitter (nästan) i förarens knä.

T

Tanda
På milongan spelas tangomusiken efter ett visst mönster, och är uppdelat i tandor, dvs set om 3-4 låtar i samma stil och helst av samma orkester. Mellan tandorna spelas en kort pausmusik, pausmusiken kallas cortina.

Tango
Betydelsen av ordet tango är omtvistat. Några hävdar att det har afrikanskt ursprung och betyder ”Grupp av svarta som dansar till trummor”. En annan källa säger att ordets ursprungliga betydelse är ”Ett stulet land” på ett flertal afrikanska språk. En tredje källa menar att ordet härstammar från latinets tanguere (röra, röra vid, beröra) och spreds till slavar på slavskeppen via Europa.

(Tango) Canyenge
Term för en äldre variant av tango.
(Tango) Orillero
Term för en äldre variant av tango.”Las orillas” = utkanterna av Buenos Aires, fattigkvarteren.
Tango fantasia
Tango för scen, uppvisning. Ofta koreograferad. Kallas även Tango danza. 
Tango nuevo
Har ibland fått betydelsen ”modern argentinsk tangodans”, men är egentligen bara ett sätt att analysera och lära ut tangoteknik och tangorörelse. Ofta används termen felaktigt för att beteckna en blandning av lite ovanligare salónrörelser i kombination med vissa element ur tango fantasia. 
Tango salón
Social dans med varierande omfamning (dvs inte lika tät som i milonguerostil). Från början markerade ordet att det var tango som lämpade sig för salongerna, snarare än skumma barer, bordeller, bakgator, samt att det inte var någon uppvisningsdans. 
Tango milonguero
Tango dansad med tät omfamning.

Tangolab
Miniworkshop för medlemmar i Tango BeGeer. En möjlighet att på en praktika gemensamt träna mer på en speciell rörelse eller stegkombination. Tango BeGeer håller i tangolab varannan tisdag under terminerna.

The Big Four
Referar till de 4 största tangoorkestrarna: D’Arienzo, Di Sarli, Troilo och Pugliese.

Traspié
Snubbla. När man tar steg i dubbelt tempo. Ordet traspié används mest i milonga. I tango kallas samma sak för synkopering eller acceleration eller helt enkelt steg i dubbla tempot.

V

Vaiven
Avbrutet framåt- eller bakåtsteg. Se även balanceo.

Vals cruzado
Även ”tangovals”. Typ av tangomusik i valstakt som man dansar argentinsk tango till. Jämför ”Milonga”

Volgada
Paret lutar sig mot varandra ( /\ ) för att få gemensam balans, dvs lägger vikten mitt i parets gemensamma centrum, som i starkt lutande milonguero-stil (motsatsen till colgada)

Bild: Stillbild från filmen ’A sent of a Woman’ (1992) Länk till Internet Movie Database.