Vårens kurser och workshops, med interna och externa lärare samt lärarpar, har varit uppskattade och välbesökta. Liksom de kaffemilongor, praktilongor och tangolab som har varit väldigt framgångsrika i föreningen. Detta tar vi i styrelsen med oss nu när vi sitter med planeringen för höstens aktiviteter. Vi kommer fortsätta med lördagsserien då den var väldigt populär. Vi kommer hålla kurser och förstås bjuda in ett externt lärarpar för en workshophelg. Vi kommer också ha kaffemilongor.

Så sent som igår höll Richard Arbus och Pekka Lehtinen en – inte konsert – men de spelade och vi dansade.
Detta avslutades med en överraskande kazoospelad La Cumparsita.

Med ett litet jubel och varmt tack till alla dansare och lärare som gjort den här våren möjlig vill vi från styrelsens håll också rikta uppmärksamhet till framtiden. Kalendern kommer uppdateras snarast.

Tango BeGeer