Färgmarkering

Sedan början av oktober, efter förslag från en medlem, justerades färgmarkeringssystemet en aning. Du som endast vill dansa med en partner tar en röd färgmarkering. Du som vill dansa med olika danspartners dansar utan färgmarkering.

Vi fortsätter att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi har alla ett personligt ansvar och håller oss hemma om vi känner någon form av sjukdomssymptom.

Publicerad under: Information